Spreekuur

Spreekuur

Spreekuur voor (oud-)cursisten

Vanaf 5 februari is er elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur een speciaal spreekuur voor cursisten en oud-cursisten. U kunt daar terecht met uw vragen en problemen op software- en hardwaregebied.
Er wordt geprobeerd uw vragen te beantwoorden, uw problemen op te lossen en, indien nodig, wordt advies gegeven.

Tevens is het mogelijk om op de dinsdagochtend te oefenen met computer, tablet of smartphone waarbij u zo nodig assistentie krijgt van een docent.

Het spreekuur is open. U kunt zonder aanmelding binnenlopen. Via telefoonnummer 06-27586900 krijgt u informatie over tijden, vakantie e.d.